Nu startar vattenvårdsprojektet Triple Lakes

Länsstyrelsen i Jämtlands län har startat upp ett femårigt arbete för bättre vattenkvalitet och friskare vattenmiljöer i Revsundssjön, Locknesjön och Näkten.

Bräcke kommun är en av 13 olika aktörer som finns och verkar kring sjöarna som deltar i projektet. Det planeras dels konkreta åtgärder i sjöar och vattendrag, dels arbete för att sprida kunskap om vatten, om kopp­lingen mellan markanvändning och vattenkvalitet, samt för att utveckla ”vatten­vänliga” arbetsmetoder i markanvändningen.

Vid startseminariet den 16 februari berättar medverkande organisationer mer om projektet. Du kan också läsa mer i inbjudan.PDF

Sidan publicerad 2015-02-16 av Liv Edström