Ny aktivitetsplan för folkhälsa i Bräcke kommun

Bräcke kommuns lokala aktivitetsplan för folkhälsa har arbetats fram via Brå/Folkhälsorådet. Aktivitetsplanen utgör en sammanställning av de aktiviteter som olika verksamheter och organisationer anser som särskilt viktiga att genomföra under året 2017. Aktiviteterna bygger på den länsgemensamma Folkhälsopolicyn.

Barn, unga och äldre är prioriterade målgrupper

Inom Jämtlands län har man valt att fokusera på fyra målområden i den länsgemensamma Folkhälsopolicyn: ”Vår hälsa – Länets möjligheter”. Barn, unga och äldre är prioriterade målgrupper och man arbetar tillsammans i länets kommuner med dessa områden:

• Trygga uppväxtvillkor
• Utbildning och arbete
• Hälsofrämjande miljöer
• Inflytande och delaktighet

Läs mer om folkhälsa och ta del av aktivitetsplanen här.

Sidan publicerad 2017-04-03 av Josefine Larsson