Nya rutiner för lämning av avfall på ÅVC i Bräcke kommun

Återvinningscentralerna (ÅVC) i Bräcke kommun är dimensionerade efter mängden grovavfall och farligt avfall från hushåll. Företag/verksamheter kan därför bara lämna motsvarande ett ”släpvagnslass” (max 8 m3) grovavfall inkl. el-avfall per öppetdag på ÅVC och för detta gäller följande:

  • avgift enligt Bräcke kommuns renhållningstaxa ska erläggas mot faktura
  • avfall ska sorteras och placeras på/i anvisad plats/behållare
  • lämning kan endast ske under ordinarie öppettiderFörpackningar (av plast, metall, papper/kartong/wellpapp, glas) och returpapper (tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och liknande) omfattas av producentansvar och SKA inte lämnas som brännbart avfall på ÅVC. Företag/verksamheter har enligt gällande lagstiftning skyldighet att ordna med egen hämtning eller lämna på s.k. fria mottagningspunkter.Transporterar du avfall yrkesmässigt? Då kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen för mer info se www.lansstyrelsen.se/jamtlandlänk till annan webbplats
  • Kommunen, eller den kommunen anlitar, har monopol på att transportera och hantera hushållsavfall och därmed jämförligt avfall*. I dagsläget har Bräcke kommun avtal med Revsunds Transport AB om transport och hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.
  • Företag/verksamheter kan endast lämna små mängder farligt avfall som t ex spillolja, sprayburkar, färg, lösningsmedel på kommunens ÅVC:er.

Sidan publicerad 2016-05-09 av Josefine Larsson