Ny ledning för kommunstyrelsen utsedd

Under kommunfullmäktige den 14 november valdes Jörgen Persson (S) till nytt kommunalråd i Bräcke kommun. Vid hans sida står Johan Loock (M) som förste vice ordförande i kommunstyrelsen och Cathrine Blomqvist (S) som andre vice ordförande. Till oppositionsråd valdes Theresa Flatmo (C).

Johan Loock, Cathrine Blomqvist och Jörgen Persson valdes till de tre ordförandeposterna i kommunstyrelsen för den nya mandatperioden.

Johan Loock, Cathrine Blomqvist och Jörgen Persson valdes till de tre ordförandeposterna i kommunstyrelsen för den nya mandatperioden.

Med ordförandeposter i kommunstyrelsen utgör Jörgen Persson, Johan Loock och Cathrine Blomqvist tre av de fem politiker i Bräcke kommun som får lön. De andra två är oppositionsrådet och ordförande i Bygg- och miljönämnden. Det är dock bara ordförande och förste vice ordförande som är anställda på heltid som politiker. För Cathrine Blomqvist, exempelvis, innebär den nya rollen att hon kommer kombinera sitt jobb inom vården med en halvtidstjänst som politiker.

En stor del av Bräcke kommuns verksamheter ligger politiskt under kommunstyrelsen som har utskott med olika arbetsområden. Eftersom Socialdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet bestämt sig för att samarbeta efter valet i år, valdes företrädare från dessa partier till att leda arbetet i kommunstyrelsen, vilken är ungefär som kommunens regering. Skillnaden från riksplanet är att kommunens ”regering” består av ledamöter från både majoritet och opposition, i Bräckes fall elva personer.

Fler beslutspunkter
Bland övriga ärenden som togs upp under kommunfullmäktige kan nämnas skattesatsen 2019. Befolkningsminskning har bidragit till inkomstbortfall och för att möta det har kommunen att välja mellan höjd skatt eller sänkta kostnader. Här valde fullmäktige den senare linjen. Skatten kommer därmed vara oförändrad nästa år.

Som tidigare rapporterats om på kommunens hemsidaöppnas i nytt fönster har teknik- och infrastrukturavdelningen föreslagit en höjning av avgiften för att använda det kommunala VA-nätet och det röstades som väntat igenom av fullmäktiges ledamöter. Höjningen motiveras av högre ställda kvalitetskrav på vatten och avlopp samt att delar av ledningsnätet behöver renoveras.

Sidan publicerad 2018-12-05 av Stina Hylén