Ny satsning på högläsning inom vård och omsorg

I dag hölls uppstartsmötet för ett nytt läsfrämjandeprojekt inom vård och omsorg i Bräcke kommun. Ett 20-tal anställda kommer under vintern att lära sig mer om högläsning och dess positiva effekter.

Anställda inom vård och omsorg har fått anmäla sig till projektet, som bedrivs i studiecirkelform på arbetstid. De som deltar kommer att få tips och inspiration från bibliotekspersonal kring hur de ska läsa för de med nedsatt läsförmåga, och hur det kan bidra till höjd livskvalitet. De kommer bland annat att få del av lättläst litteratur och kunskap kring olika läshjälpmedel, där DAISY-spelare är ett exempel.

Under uppstartsmötet fick vårdpersonalen lyssna till ett föredrag av författaren Per Gustavsson, som har gedigen erfarenhet av högläsning för personer med intellektuella funktionshinder och demens. Ett av hans tips för att skapa engagemang är att levandegöra historierna med rekvisita, gärna sådan som låter – en bjällra eller hink med vatten till exempel.

Per Gustavsson har skrivit många så kallade LL-böcker, som är anpassade för personer med nedsatt läsförmåga, men även med en lättläst bok framför sig är det nödvändigt att ”läsa fritt”, det vill säga göra avbrott och förklara eller lägga till saker själv när det behövs. Läsning styrs av lyssning, och det är också det som är det fina med det, enligt Per Gustavsson.

– När vi läser gör vi något tillsammans. Den som läser blir sedd och den som lyssnar blir sedd, säger han.

Läsfrämjandeprojektet pågår till februari och finansieras av statliga Kulturrådet. Materialet kommer från Myndigheten för tillgängliga medier.

Per Gustavsson visar för vård- och omsorgspersonal hur man kan använda sig av enkel rekvisita i historieberättandet.

Per Gustavsson visar för vård- och omsorgspersonal hur man kan använda sig av enkel rekvisita i historieberättandet.

Sidan publicerad 2018-10-18 av Stina Hylén