Ny taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn

Timavgiften har inte ändrats sedan 2007. Därför har kommunfullmäktige i Bräcke kommun beslutat om en ny taxa för miljö och hälsoskyddstillsyn. Den nya taxan gäller från 1 jan 2017 och revideras varje år. För 2017 är taxan 879 kronor per timme.

Nytt med den nya taxan

Du kan påverka en del av din avgift genom att ständigt förbättra ditt miljöarbete eftersom den nya taxan är risk- och resursbaserad. Din avgift styrs av olika faktorer, dels vilken typ av verksamhet du har och hur omfattande den är, men även hur långt du kommit i ditt miljö- och hälsoskyddsarbete.

Även hälsoskyddsverksamheter, till exempel skolor, förskolor, badanläggningar och fotvårdsverksamheter kommer att få en årlig avgift. Tidigare är det miljöskyddsverksamheter som haft en årlig avgift.

Du kommer att få mer information

Alla verksamheter som har/ska ha årlig avgift kommer att få mer information i samband med att bygg- och miljöavdelningen skickar ut förslag till beslut om avgift utifrån den nya taxan.


Sidan publicerad 2016-12-05 av Josefine Larsson