Ny taxa för vatten och avlopp

Från och med den första maj gäller en ny taxa för dig som har kommunalt vatten och avlopp. Taxan höjs med 10 % vilket innebär en ökning med 47 kr/månad om du bor i enfamiljshus och 32 kr/månad för fritidshus. Efter årsskiftet kommer taxan att höjas med ytterligare 5 %.

De avgifter som kommunen tar ut får bara användas till att täcka kostnaderna för de levererade tjänsterna. Den extra miljon som den höjda taxan ger kommer att gå till att renovera reningsverk, pumpar och ledningar för att fortsatt kunna leverera vatten och avlopp, och för att möta de högre lagkrav som ställs på verksamheten.

Sidan publicerad 2017-04-24 av Liv Edström