Nytt nummer av Inblick Bräcke kommun!

Inblick Bräcke kommun levereras alla hushåll och företag i kommunen. I informationsmagasinet, som också finns att ladda ner som pdf, kan du den här gången bland annat läsa om Unizon: Bräcke kommuns hem för ensamkommande flyktingbarn, Prästgården i Revsund, företagare i vår kommun, biblioteken och mycket mer. Trevlig läsning!

Inblick nummer: 2, 2015PDF

Inblick finns även i tryckt format på biblioteken i Bräcke, Gällö och Kälarne.

Sidan publicerad 2016-02-18 av Anna Lundström