Nytt om framtida skolorganisationen i Bräcke kommun

På kommunstyrelsens möte 30 september fanns ett förslag från kommunens tjänstemän, där man föreslog förändringar inom Gällö skolområde. Förändringarna skulle innebära att skolverksamheten skulle flyttas från Fjällsta och Pilgrimstad till Gällö. Detta skulle gälla all skolverksamhet; förskola, förskoleklass, grundskola samt fritidshem. Kommunstyrelsen tog då beslutet att ge arbetsgruppen för barn- och ungdomsfrågor i uppdrag att granska tjänstemännens förslag samt att eventuellt komma med ett eget förslag i frågan.

Arbetsgruppens yttrande redovisas på kommunstyrelsens sammanträde 28 oktober

Arbetsgruppen för barn- och ungdomsfrågor fick uppdraget att redovisa sina synpunkter till nästkommande kommunstyrelse 28 oktober. Arbetsgruppen har sedan dess uppdraget gavs, arbetat med att fördjupa sig i frågan. Gruppen har bland annat träffat elevrådet på Gällö skola, föräldrarepresentanter från Fjällsta skola och Pilgrimstad skola samt samtliga skolledare inom förskolan och grundskolan.

Yttrande: över tjänstemännens förslag om Gällö skolområde 2015-10-19PDF

Läs även tjänstemannaförslag, protokoll och kompletterande utredningar:

Framtida skolorganisationen i Bräcke kommun
Sidan publicerad 2015-10-26 av Josefine Larsson