Nytt presidium är utsett

I går hölls mandatperiodens första kommunfullmäktige i en välfylld teatersalong på Bräcke Folkets Hus. En av punkterna var att välja vem som ska hålla i ordförandeklubban, och valet föll på Yngve Hamberg.

Yngve Hamberg, Barbro Norberg och Hans Svärd utgör det nya presidiet.

Yngve Hamberg, Barbro Norberg och Hans Svärd utgör det nya presidiet.

Inte mindre än en tredjedel av mandatperiodens ledamöter är nya i kommunens högsta beslutande församling – kommunfullmäktige. Den nya församlingens ledamöter består till 47 procent av kvinnor, vilket speglar andelen kvinnor i kommunens befolkning i stort. Representationen av utlandsfödda har ökat men däremot finns förbättringspotential vad gäller fler yngre ledamöter då den yngsta i dag är 34 år.

När det nya fullmäktige möts för första gången ska en del formaliteter avhandlas innan vardagsbesluten kan börja klubbas igenom. En sådan formalitet är att välja nytt presidium, vilket med andra ord är ordförande, 1:e vice ordförande och 2:a vice ordförande i fullmäktige. För mandatperioden valdes Yngve Hamberg (S) till ordförande, Barbro Norberg (S) till 1:e vice och Hans Svärd (C) till 2:a vice.

Har en talmansroll
Presidiets uppgift är att leda förhandlingarna och se till att det blir en bra ordning. Presidiet är för kommunfullmäktige vad talmannen är för riksdagen, kan man säga. Yngve Hamberg är den som smäller klubban i bordet när majoriteten av ledamöterna har godkänt ett beslut. Han råkar också vara den av ledamöterna med längst erfarenhet av Bräckes kommunpolitik, och bär därför titeln Ålderspresident. Ända sedan 1979 har han varit politiker i Bräcke kommun.

Inför den här mandatperioden hoppas Yngve Hamberg att mötesformen för kommunfullmäktige kan utvecklas.

– Det är här alla beslut tas och det är roligt om det blir fler diskussioner, säger han.

"Jämt läge"
Efter årets val har mandatfördelningen förändrats i fullmäktige. Centerpartiet är störst med 12 mandat och Socialdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet, som bestämt sig för att samarbeta, samlar tillsammans 15 mandat. Därutöver har Jämtlands Väl i Bräcke 1 mandat och Sverigedemokraterna 3 mandat, där det tredje består av en tom stol.

– Nu när det är ett så jämt läge är det inte säkert att kommunstyrelsens beslut går igenom i fullmäktige, säger Yngve Hamberg.

Alla fullmäktigemöten är öppna för allmänheten och sänds dessutom i Mittradion. Datumen hittar du på kommunens hemsida. Alla nya ledamöter i Bräcke kommunfullmäktige hittar du också på kommunens hemsida, under Ledamöter & ersättare.öppnas i nytt fönster

Sidan publicerad 2018-10-26 av Stina Hylén