Nytt samverkansavtal med polisen

Nu är den nya samverkansöverenskommelsen mellan Bräcke kommun och polisen underskriven. Avtalets syfte är att säkra ett långsiktigt och hållbart brottsförebyggande arbete med gemensamma mål.

Bräcke kommun och lokalpolisområde Östersund har fattat beslut om att samverka inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Målet är en trygg kommun med minskad brottslighet.

I arbetet som väntar 2019-2022 ska polisen och kommunen ta fram en lägesbild över prioriterade områden som kan samverkas kring för att nå bästa effekt. Det sker genom samtal och statistik från Brå, bland annat. De konkreta åtgärder som följer av lägesbilden beskrivs närmare i Aktivitetsplanen för folkhälsa. Under fliken Folkhälsa hittar du den senast antagna Aktivitetsplanen. PDF

Här kan du läsa avtalet i dess helhet:

Samverkansöverenskommelse Polisen och Bräcke kommun 2019-2022PDF (länk till pdf)

Kommunalrådet Jörgen Persson och August Knutsson, tf polisområdeschef Lokalpolisområde Östersund, skrev under samverkansavtalet i kommunhuset i veckan.

Kommunalrådet Jörgen Persson och August Knutsson, tf polisområdeschef Lokalpolisområde Östersund, skrev under samverkansavtalet i kommunhuset i veckan. I lokalpolisområde Östersund ingår Östersund, Bräcke och Ragunda.

Sidan publicerad 2019-05-09 av Stina Hylén