Nytt vattenskyddsområde för Bräcke vattentäkt

Bräcke samhälle försörjs med dricksvatten av hög kvalitet från en grundvattentäkt.

Det befintliga skyddsområdet med skyddsbestämmelser är upprättat före miljöbalkens ikraftträdande och revideras nu för att harmonisera med modern lagstiftning och praxis.

Synpunkter lämnas senast den 31/10

Läs mer om vattenskyddsområden

Folder: Bräcke vattenskyddsområdePDF

Sidan publicerad 2015-09-16 av Josefine Larsson