Ökad förtidsröstning i Bräcke kommun

På många håll i landet rapporteras att förtidsröstningen har ökat. Inför valet 2018 förändrades också indelningen av valdistrikten i Bräcke kommun, de tidigare sex distrikten blev tre. Rent praktiskt innebär det att ytterligare tre av de åtta ställen som medborgarna kan använda för att rösta i Bräcke kommun under valdagen, har gått från att vara vallokaler till att bli förtidsröstningslokaler. Valnämnden beslöt att behålla dem som röstmottagningsställen för att inte tillgängligheten för väljarna skulle försämras.

Från förtidsröstningslokalen transporteras rösterna i ett kuvert tillsammans med sitt röstkort till den egentliga vallokalen dit den röstberättigade hör. Antalet förtidsröster som ska räknas i de tre vallokalerna har därmed ökat totalt sett, och det innebär att en större mängd röster inte har granskats och kontrollerats mot röstlängden under valnatten, jämfört med tidigare år. Det preliminära valresultatet som publicerats på valmyndighetens hemsida www.val.selänk till annan webbplats kan alltså vara mindre representativt än vid tidigare val.

Alla förtidsröster som inte har granskats och kontrollerats mot röstlängden under valdagen kommer att räknas på valnämndens preliminära rösträkning under onsdagen, den så kallade onsdagsräkningen. Den äger rum i nämndrummet i kommunhuset i Bräcke kl 09:00 onsdag 12 september, och är öppen för allmänheten.

Har du frågor om valet i allmänhet kan du kontakta valnämndens ordförande Arne Jonsson, 0693-207 33, eller mejla till bracke@bracke.se.

Sidan publicerad 2018-09-10 av Anna Lundström