Över en halv miljon till lokala naturvårdsprojekt i Bräcke kommun

Länsstyrelsen i Jämtlands län har sedan 2014 beviljat nio stycken LONA-projekt i Bräcke kommun och dessa har tillsammans fått cirka 740 000 kronor. Alla nio projekt har administrerats av Bräcke kommun och de sökande föreningarna har utfört arbetsinsatserna. Nedan kan du se listan över projekten. Den 1 december 2017 är sista ansökningsdag för projekt som ska börja 2018.

lona annons nyhet

Lokala naturvårdsprojekt i Bräcke kommun sedan 2014
Drottning Blankas Bro
Sjörestaurering i Dövikssjön
Bodsjöbryggan
Naturstugan i Hunge
Spångar (pågående)
Fiske för alla (pågående)
(I) Gimån (pågående)
Hållbar sjöfart på Revsundssjön (pågående)
Tillgänglighet Fiske Hällesjö (pågående)

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Naturvårdsverket fördelar årligen medel till länsstyrelserna som beslutar om bidrag till kommunerna och Jämtlands län får dela på ungefär 1,5 miljoner varje år. LONA-projekt finns idag i alla Sveriges kommuner. Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men även intresseorganisationer kan anmäla projekt. Projekten ska genomföras antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen. Det är alltid kommunen som är ansvarig, från ansökan fram till slutrapportering. Projekttiden kan vara upp till fyra år.

Sidan publicerad 2017-04-25 av Josefine Larsson