På förekommen anledning vill vi åter informera om gällande rutiner för lämning av avfall på ÅVC i Bräcke kommun

Återvinningscentralerna (ÅVC) i Bräcke kommun är dimensionerade efter mängden grovavfall och farligt avfall från hushåll.

För att underlätta för företag/verksamheter har den politiska samhällsbyggnadsgruppen trots att ÅVC inte är till för näringsidkare bestämt att dessa kan lämna motsvarande ett ”släpvagnslass” (max 8 m3) grovavfall inklusive el-avfall per öppetdag på ÅVC .

För detta gäller följande:

  • avgift enligt Bräcke kommuns renhållningstaxa ska erläggas mot faktura
  • avfall ska sorteras och placeras på/i anvisad plats/behållare
  • lämning kan endast ske under ordinarie öppettiderFörpackningar (av plast, metall, papper/kartong/wellpapp, glas) och returpapper (tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och liknande) omfattas av producentansvar och skall inte lämnas som brännbart avfall på ÅVC. För mer information om vad som gäller om detta se: http://www.ftiab.se/104.htmllänk till annan webbplats För mer detaljerad information om ÅVC och taxor se: http://www.bracke.se/medborgare/byggaboochmiljo/avfallochatervinninglänk till annan webbplats
  • Transporterar du avfall yrkesmässigt? Då kan du behöva tillstånd från Länsstyrelsen för mer info se www.lansstyrelsen.se/jamtlandlänk till annan webbplats
  • Företag/verksamheter kan endast lämna små mängder farligt avfall som t ex spillolja, sprayburkar, färg, lösningsmedel på kommunens ÅVC:er.
Sidan publicerad 2016-07-18 av Josefine Larsson