Pengar till två lokala naturvårdsprojekt

Bryggan för alla och Naturstugan i Hunge finns med bland de projekt som länsstyrelsen har beviljat LONA-bidrag till i år. Naturstugan är tänkt att fungera både som en informationsstuga, rastplats och mötesplats för friluftsaktiviteter i Hungetrakten, och vid Bodsjöstrupen ska den välbesökta bryggan tillgänglighetsanpassas.

Lokala föreningar och aktörer sköter det praktiska byggandet medan Bräcke kommun står för projektens administration.

Den lokala naturvårdssatsningen LONAlänk till annan webbplats fördelar medel från Naturvårdsverket till projekt med fokus på naturvård, friluftsliv, information eller tätortsnära natur. Kommunen måste finnas med i projektorganisationen. För projekt som ska börja under 2016 är länsstyrelsens sista ansökningsdag den 1 december 2015.

Sidan publicerad 2015-03-04 av Liv Edström