Personligt ombud till Bräcke

Nu finns möjligheten för boende i Bräcke kommun att ansöka om Personligt ombud, vilket är ett frivilligt stöd för personer med långvarig psykisk ohälsa.

Ett personligt ombud är ett kostnadsfritt stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning i syfte att de ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor. Personliga ombud arbetar på den enskildes uppdrag och är fristående från myndigheter och vårdgivare.

För att söka personligt ombud måste du vara minst 18 år. Viktigt att komma ihåg är att det är en möjlighet, inte en rättighet och tidsbegränsat.

Mer info och länk till ansökningsblanketten hittar du häröppnas i nytt fönster eller genom att gå till fliken Stöd och omsorg här på hemsidan och klicka dig vidare till Funktionsnedsättning, handikapp — Personligt ombud.

stenar får stöd av varandra
Sidan publicerad 2019-01-16 av Stina Hylén