Planerad höjning av VA-taxan

Till följd av högre ställda kvalitetskrav på vatten och avlopp planerar Bräcke kommun att höja brukningstaxan. För villor anslutna till det kommunala VA-nätet blir höjningen 54 kronor i månaden och träder i kraft vid årsskiftet.

Höjningen på 10 procent ska slutgiltigt godkännas av kommunfullmäktige den 14 november. För en normalvilla med ett hushåll som är permanentboende motsvarar höjningen 54 kronor i månaden.

– För att tillgodose medborgarna med vatten och avlopp 24 timmar om dygnet med den kvalité som miljö och hälsa, Svenskt vatten och Länsstyrelsen kräver av oss som leverantör behöver vi förnya och förbättra våra vattenverk, säger Bräcke kommuns VA-chef Michael Hermansson om varför en höjning är motiverad.

Det handlar om kostnader för att renovera 200 kilometer avloppsledningar nedlagda i marken för 50 år sedan. Nya lagar och regler medför också större kostnader för planarbete, dokumentation, information samt fortsatta risk- och sårbarhetsanalyser för vattenverk. Dessutom ökar kraven på att vidta åtgärder för att möta klimatförändringarna.

Fortsatt information om höjningen kommer att läggas ut på kommunens hemsida.

Kontakt:

Michael Hermansson, VA-chef
E-post
Tel 0693-161 00

Michael Larsson, teknik- och infrastrukturavdelningen
E-post
Tel 0693-161 98

Sidan publicerad 2018-11-01 av Stina Hylén