Polisen har ny organisation från 2015

Vad betyder det för dig som medborgare?

Polis och kommun i Jämtlands län bjuder in allmänheten till öppna informations-möten där vi berättar om polisens nya organisation, hur vi kommer att utveckla samverkan polis/kommun och vad det innebär för dig som medborgare.

I Bräcke kommun hålls tre informationsmöten i slutet av maj/början av juni.

  • Bräcke, onsdag 20 maj, 18:00-19:30, Folkets Hus, lokal Gillestugan
  • Gällö, måndag 25 maj, 18:30-20:00, Gällö skola, filmsalen
  • Kälarne, måndag 1 juni, 18:00-19:30, Hotell Östjemten
Sidan publicerad 2015-05-20 av Liv Edström