Politikernas förslag: förskoleverksamhet och barnomsorg bevaras i Pilgrimstad

Under kommunstyrelsens sammanträde idag 2015-12-02 var politikernas förslag att förskoleverksamhet och skolbarnomsorg bevaras i Pilgrimstad, grundskolans verksamhet flyttas till Gällö. All kommunal skolverksamhet i Fjällsta läggs ned. Definitivt beslut om skolornas framtid kommer att tas i kommunfullmäktige den 16 december, som är ett öppet sammanträde.

Sidan publicerad 2015-12-02 av Josefine Larsson