Reviderat program för föreningsbidrag

I programmet för bidrag till föreningslivet inom kultur och fritid som antogs inför 2016 utökades åldersgränsen för aktivitetsstödet på prov under 2016 och 2017, från 0-20 år, till 0-25 år. Aktivitetsstödet kan sökas av föreningar med organiserad verksamhet för barn och ungdomar. Tanken var att det kommunala stödet skulle ha samma övre åldersgräns som det statliga, och att föreningarna skulle stöttas i sitt arbete även med unga vuxna.

Den nya åldersgränsen har haft önskat resultat, högre utfall hos de föreningar som redan sökt aktivitetsstödet, och några nya föreningar som tillkommit. På årets sista kommunfullmäktige avslutades försöksperioden och de nya åldersgränserna fastställdes alltså till verksamhet för åldrarna 0-25 år.

Bidragsprogrammet, KF §127/2017 finns för nerladdning härPDF, och kommer att revideras i sin helhet tidigast under 2019.

Sidan publicerad 2018-01-08 av Josefine Larsson