Så kan du hjälpa människor på flykt

Flera tusen vuxna, familjer och ensamkommande barn och unga söker nu asyl i Sverige varje vecka. De flesta flyr från krig och svåra förhållanden i Syrien, Afghanistan, Irak och Eritrea.

Staten ansvarar för asyl- och flyktingmottagandet i Sverige. Men mycket av det konkreta arbetet sker i kommuner och landsting. Alla ensamkommande måste få boende och omsorg, och alla barn och unga erbjudas skola omgående. Alla asylsökande har rätt till hälsoundersökning och vård. Och det stora antalet personer i mottagandet leder till att kommuner arbetar intensivt med att hitta boenden.Bli god man till ett ensamkommande barn

I uppdraget som god man till ett ensamkommande barn är du förordnad både i vårdnadshavares och i förmyndares ställe. Som god man för ett ensamkommande barn ska du bland annat bevaka att barnet får den tillsyn, sjukvård och tandvård barnet behöver.

Läs mer om uppdraget god man för ensamkommande barn härlänk till annan webbplats.

Kontakta Överförmyndarkontoret

Bräcke kommun
Gemensam nämnd för överförmyndarfrågor i Bräcke och Berg
Hantverksgatan 25
Box 190
840 60 Bräcke

E-post: ofn@bracke.se
Telefon: 0693-16 117 eller 0693-16 326.

Bli Språkvän

Genom att bli Språkvän har du möjlighet att hjälpa en person/familj med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland. Samtidigt får du lära känna en ny kultur. Att få en Språkvän möjliggör kontakter med samhället, ökar kunskapen om kultur, tradition och det svenska språket. Språkvännens insats hjälper den nyanlände att komma in i samhället snabbare.

Information om projekt Språkvänlänk till annan webbplats

Kontakt

Om du vill engagera dig och delta i projekt Språkvän eller har frågor kontakta:

Åsa HedenströmBoije
Internationella enheten
Telefon: 0693-163 21
Mail: asa.hedenstrom.boije@bracke.seBoenden till vuxna och familjer

Vill du hyra ut lägenheter till vuxna och familjer kan du anmäla ditt intresselänk till annan webbplats till Migrationsverket. Boenden med minst 30 platser eller fler. Läs mer om upphandling och uthyrninglänk till annan webbplats.


För engagemang och gåvor till asylsökande

Kontakta frivilligorganisationer och församlingar om du vill engagera dig eller ge gåvor.


Sidan publicerad 2015-10-21 av Josefine Larsson