Samhällsinformation via sms-tjänst

Bräcke kommuns invånare kan via en SMS-tjänst snabbt få meddelanden om störningar i den dagliga driften, vid kritiska avbrott eller andra händelser.

Bräcke kommun använder en sms-tjänst för att snabbare och säkrare nå ut med information till berörda hushåll och företag vid planerade eller oplanerade störningar som påverkar vattenförsörjning, sophämtning, boende i kommunens hyreshus eller vägar/ vägbelysning i kommunal regi.

Vid en driftstörning skickas ett sms till din mobiltelefon eller ringer automatiskt till din fasta telefon där det lämnas ett intalat meddelande.

För att meddelandet ska komma fram till dig som är berörd är det viktigt att din telefon är kopplad till rätt adress.

Kontrollera dina uppgifter

Här kan du kontrollera att dina uppgifter stämmer, och lägga till fler nummer som du vill få information till: www.bracke.se/smstjanst

Sidan publicerad 2018-04-05 av Liv Edström