Sjutton telestationer läggs ned i år

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med mobil teknik. 2018 berörs flera av telestationerna i Bräcke kommun. När koppartråden klipps behöver du som är berörd beställa nya tjänster, antingen via fiber eller via mobilnätet.

Om du är ansluten till någon av de 17 stationer som läggs ned i denna omgång kommer du att kontaktas av din operatör med mer information och en uppsägning av dina nuvarande tjänster. Mer information har vi samlat på kommunens sida om telefonilänk till annan webbplats.

Sidan publicerad 2018-02-28 av Liv Edström