Skoter ska köras på skoterleder

Såhär i skotertider kommer en påminnelse om att följa skoterleder och bara korsa vägar när det är absolut nödvändigt. Det är förbjudet att köra alltför nära bostäder och bebyggelse.

Bäst är att följa skoterlederna och att alltid köra på väl snötäckt mark utan att störa, förstöra eller på annat sätt bryta mot lagen, skriver Naturvårdsverket på sin hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du får bara korsa vägar eller köra kortast möjliga sträcka på den om terrängen är oframkomlig. 

Snöskoter ingår inte i den svenska allemansrätten, så rätten att köra på annans mark är inte självklar. Det är tillåtet att köra på väl snötäckt mark om du inte stör, förstör eller på annat sätt bryter mot lagen. Ett exempel på körning som förstör är den på fotbollsplaner, då snön packas och gör att planen torkar upp för långsamt. Undvik därför helt att korsa fotbollsplaner med skotern.

Läs mer om reglerna kring snöskoter hos Naturvårdsverket.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En person kör snöskoter
Sidan publicerad 2019-03-13 av Stina Hylén