Slamtömningssäsongen har startat

Tömningarna av slambrunnar kommer att ske enligt den gamla vanliga turlistan. Observera att tidigare särskilda överenskommelser om slamtömning inte gäller, och att du som har en sluten tank måste beställa tömningen direkt av kommunen.

Slam från hushåll får bara tas omhand av kommunen genom vår entreprenör Revsunds Transport AB. Den ordinarie slamtömningsperioden pågår ungefär från maj till december och du behöver inte närvara vid slamtömningen.

Du som fastighetsägare är däremot skyldig att se till att avloppsanläggningen är framskottad och att vägen dit är väl framkomlig och farbar, sommar som vinter. Samt uppmärkt, gärna med en färgglad pinne. När brunnen är tömd märks den 2018 med en BLÅ prick.


Tänk på att

  • Tidigare särskilda överenskommelser om slamtömning inte gäller. Det är turlistan som gäller.
  • Hämtning av slam från slutna tankar ingår inte i ordinarie slamtömningstur utan sker enligt särskild beställning av kund. Kontakta tekniska avdelningen för att beställa.
  • Inför 2019 kommer turlistan att uppdateras, samtidigt med kommunens slamtömningsregister.

Vill du tömma mer sällan?

Har du en brunn som inte behöver tömmas en gång per år kan du ansöka om förlängt slamtömningsintervall hos Bygg- och miljönämnden. Blankett finns på Bräcke kommuns hemsida www.bracke.se men går att få hemskickad. Ta kontakt via telefon eller mejl.


Behöver du tömma extra?

Beställning av extratömning/AKUT-tömning mellan kl. 8.00–16.00 görs hos kommunens tekniska avdelning på 0693-161 97 eller 0693-161 71. Helger och kvällstid ringer du jourtelefonen på Revsunds transport 073-087 79 98.

 

Turlistan och information om slamtömning, tömningsintervall och taxa hittar du under sidorna om slamtömning.

 


Sidan publicerad 2018-04-19 av Liv Edström