Slamtömning under december månad

För att kommunens entreprenör ska kunna tömma din anläggning behöver du säkerställa att tömningen kan utföras.

Vägen, slambilens uppställningsplats och eventuell vändplats ska ha tillräckligt utrymme och vara framkomlig utan hinder. Till exempel måste vägen vara ordentligt upplogad och halkfri samt klara belastningen av ett tungt fordon.

Marken för slangdragning behöver vara fri från hinder som försvårar arbetet. Sträckan mellan slambilen och anläggningen behöver vara framkomlig och halkfri. Gångvägen fram till anläggningen måste alltså vara framskottad under resterande tömningsperiod i december.

Det är fler än slamtömningsbilar som påverkas av snön och det är ytterst viktigt att komma ihåg reglerna vid snöröjning, som kommunen skrev om häromdagen på hemsidan. Läs gärna igenom dem.

Sidan publicerad 2018-12-19 av Stina Hylén