Sök LONA-bidrag!

LONA-bidraget är ett statligt bidrag för naturvårds- och friluftslivsinriktade projekt. Länsstyrelsen administrerar bidraget och det är kommunen som kan söka pengar.

Projekt med fokus på naturvård, friluftsliv, information eller tätortsnära natur kan få bidrag med upp till 50 % av kostnaderna. Medfinansieringen kan bestå av ideellt arbete eller privata och offentliga bidrag.

För mer information om vad som gäller gå in på Naturvårdsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sista dagen att lämna in ansökningar är den 1 december 2016 men behöver vara tillväxtavdelningen tillhanda senast torsdagen 10 november.

Om du har en idé är du välkommen att kontakta Tillväxtavdelningen,
E-post: daniel.svensson@bracke.se 
Telefon: 0693-161 43


Sidan publicerad 2016-10-21 av Josefine Larsson