Stärkta bibliotek – mer bidrag till biblioteksverksamheten!

Bräcke kommun har beviljats ytterligare 650 000 kronor från Kulturrådet för att utveckla läsfrämjandeprojekt i kommunen. Pengarna kommer från den statliga satsningen Stärkta bibliotek.

Biblioteksverksamheten beviljades under våren 185 000 kronor för samarbetet med Vård och omsorg, som fokuserar på högläsning och läshjälpmedel för äldre och personer med funktionsnedsättning. Nu kommer ett tillskott för en fortsättning på det arbetet, och så en större satsning på språkutveckling för de allra minsta barnen. Sedan 2016 har biblioteksverksamheten jobbat med det statliga projektet Bokstart, där man erbjudit hembesök till alla familjer med barn som är sex månader och ett år gamla. Ungefär 200 hembesök har det blivit på tre år.

– Det här ger en fantastisk möjlighet att utveckla våra bästa erfarenheter från Bokstart, säger kulturchef Anna Lundström om tillskottet.

– Vi ser framför oss ett arbete där alla vuxna; föräldrar, personal på förskolorna, på BVC och i biblioteken, hjälps åt att stärka språkutvecklingen hos våra minsta medborgare, fortsätter hon.

Vad gäller Bokstart lutar sig personalen på europeisk forskning kring effekterna av läsfrämjande och språkutvecklande aktiviteter.

– Det handlar om ganska enkla insatser som kan ge stort inflytande på individnivå, men också på samhället som helhet på sikt. Med Kulturrådets stöd får vi pröva oss fram till en egen metod, och det känns verkligen jätteroligt, säger Anna Lundström

Sidan publicerad 2018-12-05 av Stina Hylén