Stationsmiljön i fokus under trygghetsvandring

I veckan genomfördes en trygghetsvandring i Bräcke, där bland annat stationshuset diskuterades. Förstärkt belysning och kameraövervakning är två åtgärder som fastighetsägaren planerar.

En trygghetsvandring ska genomföras vid behov enligt det samverkansavtal som kommunen har tillsammans med polisen. Politiker, fritidsledare, polis och tjänstepersoner från kommunen deltog tillsammans med stationshusets fastighetsägare och hyresgäst i veckans vandring.

- Vi gör det här bland annat för att miljön runt stationen upplevs som otrygg. Det kommer in mycket kritik mot kommunen om att vi inte gör något. Eftersom vi inte äger stationen kan vi inte gå in och bestämma men däremot kan vi vara en samverkanspartner till att öka tryggheten, säger Åsa Bjöörn, Folkhälsosamordnare i Bräcke kommun.

Syftet med en trygghetsvandring är att inventera vilka åtgärder som krävs för att göra ett visst område tryggare. De åtgärder gruppen diskuterade kring stationen var bland att förstärka belysningen. Det fastighetsägaren Per Linnér planerar i det närmaste, troligtvis i slutet av mars, är att måla om inomhus och sätta upp kameraövervakning. Det innebär att polisen kan få bevismaterial om något inträffar, eftersom övervakningsmaterialet sparas i tio dagar. En annan åtgärd som fastighetsägaren hoppas ska öka tryggheten är att en till hyresgäst flyttar in i lokalen intill väntsalen. Vem det eventuellt blir är inte klart än.

Själva väntsalen är det Svenska reseterminaler som hyr. Det de kan påverka är till exempel öppettiderna, där finns ingen ändring i nuläget planerad.­

Michael Larsson och Åsa Bjöörn från kommunen diskuterar med fastighetsägaren Per Linnér, fritidsledaren Veronika Åkervall och Carina KronVall från Svenska reseterminaler.

Michael Larsson och Åsa Bjöörn från kommunen diskuterar med fastighetsägaren Per Linnér, fritidsledaren Veronika Åkervall och Carina Kronvall från Svenska reseterminaler.

Sidan publicerad 2019-02-13 av Stina Hylén