Statliga bidrag till lokala vattenvårdsprojekt

Från och med 2018 finns en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med lokala vattenvårdsprojekt. Det går nu att söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som bidrar till förbättrad vattenmiljö. Sista ansökningsdag är 30 april 2018.

LOVA-bidraget kan sökas av kommuner och ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa. Även kommunala bolag och ekonomiska föreningar som drivs utan vinstsyfte kan söka LOVA-bidrag.

Bidraget kan sökas för åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder genomföras med LOVA-bidrag. Högst prioriterat är insatser mot övergödning.

Läs mer om bidraget och ansök på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerad 2018-04-06 av Josefine Larsson