Statliga medel stärker kommunens kulturverksamheter

I veckan kom två efterlängtade beslut från statliga Kulturrådet, extra pengar till kulturskolan och biblioteken, för flera olika samverkansprojekt.

- Med riktade bidrag får vi möjlighet att utveckla nya arbetsformer tillsammans med andra verksamheter, och det är skönt att kunna göra det utan att välja bort något av det vi redan gör. Det som fungerar bäst tar vi med oss in i ordinarie verksamhet, så vi är verkligen jätteglada för tillskotten, säger kulturchef Anna Lundström.

Kulturskolan får ytterligare 300 000 kronor för att pröva nya verksamheter, hitta nya elever och jobba med flera olika estetiska ämnen. Det blir till exempel rörelse, sång och rytmik för lågstadiet och ytterligare utveckling av undervisningen på Jämtlands gymnasium Bräcke. Det är tredje beslutsomgången och sammanlagt har Bräcke kommun nu fått 1,1 miljoner kronor till kulturskolan sedan hösten 2016.

Inom ramen för Kulturrådets nya satsning Stärkta bibliotek får Bräcke kommun 185 000 kronor till en nysatsning på läsombuden i äldrevården. Personal från äldrevården och biblioteken ska under hösten genomföra en utbildning med fokus på högläsning och läshjälpmedel, för att äldre och människor med nedsatt läsförmåga ska ha ännu bättre tillgång till läsupplevelser.

- Läsning ger nycklar till så många delar av livet. Bra högläsning kan nå in till en människa som kanske är dement och skapa delaktighet i en social samvaro. Den som får rätt verktyg för att läsa själv kan återerövra en förlorad värld. Men det handlar också om rätten till information. Det är så mycket som kommuniceras via text, och vi ser att vi inte alltid når våra medborgare med de möjligheter som finns för att man ska kunna ta del av nyheter och samhällsinformation. Genom att stärka samarbetet mellan biblioteken och vården blir vi långsiktigt ännu bättre tillsammans, säger Anna Lundström.

Projektet som ännu är odöpt kommer bland annat att arbeta med material från Myndigheten för tillgängliga medier, och är första steget i en treårig satsning. Ansvariga för arbetet är kulturchef Anna Lundström och Vård- och omsorgschef Helena Stridh.

Mer information om högläsning i vården och olika läshjälpmedel med mera finns på www.mtm.selänk till annan webbplats

Biblioteket går över på sommartider mellan måndag 18 juni och fredag 24 augusti, du hittar öppettiderna här. 

Sidan publicerad 2018-06-15 av Anna Lundström