Stöd till fiberföreningar i Bräcke kommun

I dag har länsstyrelsen i Jämtlands län beviljat stöd till sexton projekt i Jämtlands län gällande fiberutbyggnad. Fem av dessa fiberprojekt finns i Bräcke kommun. Detta är en viktigt milstolpe för att nå målet att 100% av kommunens invånare ska erbjudas bredband via fiber. Samtliga områden i kommunen är därmed täckta. De fiberföreningar som beviljats stöd är följande; Sjöarnas fiberförening, Granen fiber, Nyhems fiber, Grönviksfiber samt E14 fiber.

Läs mer på www.lansstyrelsen.se/jamtlandlänk till annan webbplats


Sidan publicerad 2016-03-08 av Anna Jensén Salomonsson