Svenskt Näringslivs ranking

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner har nu publicerats (15/9). I figuren nedan kan du se kommunernas totala placering och för att se resultatet i specifika frågor, klicka här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sett över tid vet vi att Bräcke kommun ligger ganska stadigt på flera av de frågor som Svenskt Näringsliv ställer till sitt urval av företag, men det är tätt mellan de svenska kommunernas poäng. Därför kan det hända mycket i rankingtabellen mellan olika år, det ser vi även i år. Enkätsvaren visar att det sammanfattande omdömet är fortsatt högt men att det finns förbättringsområden. Företagen bedömer att servicen till företag har blivit sämre och där är det viktigt med en dialog med näringslivet i kommunen, säger Anna Jensén Salomonsson som är chef för tillväxtavdelningen i Bräcke kommun.

Vi tror att infrastrukturella frågor som förbättrad tillgänglighet till fiberbaserat bredband och övriga kommunikationer är avgörande för att kunna bedriva verksamhet. Det vi också ser som viktigt att arbeta med framöver är de faktorer där vi själva kan påverka. Som ett led i att förbättra kommunens företagsklimat ligger fokus på kommunens service till företagen. Vi har etablerat ett näringslivsråd, har branschträffar och gör företagsbesök. På så sätt har vi flera kontaktytor mellan kommun och företag. I dessa möten kommer vi att ställa frågan kring vad företagen tycker att vi kan göra för att förbättra servicen, säger Daniel Svensson Näringslivs- och landsbygdsutvecklare

Det är också viktigt att kommunen fungerar som en helhet och tillsammans lotsar ärenden på ett effektivt sätt mellan olika instanser. Samarbete och samordning mellan olika avdelningar är viktigt, och där har vi som en liten kommun en fördel.

Sidan publicerad 2015-09-15 av Daniel Svensson