Teknik- och infrastrukturavdelningen informerar

I sommar kommer arbete påbörjas för att förbättra standarden på gator i Kälarne (Kronvägen och Norrvägen) samt i Fjällsta (Kringlan). Dessa åtgärder görs för att uppnå det mål som kommunen har, att förnya 1000 löpmeter gator/vägar per år.

Under året har kommunen arbetat med kartläggning av ovidkommande vatten som är påkopplat avloppsnätet. Åtgärder kommer att påbörjas i Bräcke, där det kommer att saneras och grävas vid ett antal fastigheter.

Husen vid Riksvägen i Bräcke, nummer 25 och 29 kommer att målas under sommaren. Fjällsta skola kommer att målas om och Strutsen i Bräcke kommer att färdigställas. Fönster, balkonger och dörrar kommer att renoveras på Mellanvägen 9 i Gällö.

Mer information och aktuella ärenden finns under Bygga och bo

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Teknik- och infrastrukturavdelningen
Mail: felanmalan@bracke.se
Telefon: 0693-169 20
Telefontid alla vardagar mellan 8.00-9.30 och 13.30-14.00

Sidan publicerad 2015-07-14 av Josefine Larsson