Till alla som anmält sig för frivilliga insatser hos Räddningstjänsten via Bräcke kommun under skogsbränderna i juli 2018:

”Från räddningstjänstens sida vill vi tacka alla som ställt sig till förfogande. Engagemanget har varit enormt! Det har också varit bra att få stöd i mottagandet av alla erbjudanden, så att vi i Räddningstjänsten har kunnat rikta fokus på släckningsarbetet.”

Lars Nyman, Förbundschef Jämtlands räddningstjänstförbund

”Jag som fick ansvaret att jobba med detta är imponerad över viljan att bistå. Det har hört av sig människor, företag och organisationer från hela Norden. Vi har ju också sett många som engagerat sig på andra sätt, till exempel genom Sundsjö hembygdsförenings markservice för personal i tjänst. Kanonbra jobbat! När krisen faktiskt kommer, då vill de allra flesta bidra med det de kan. Och det räknas, oavsett om de som anmälde sig fick möjlighet att delta i arbetet just den här gången eller inte.”

Anna Lundström, Bräcke kommun, kulturchef och tjänstgörande informatör.

Såhär har vi jobbat med uppdraget:

Klockan 07:35 torsdag 19 juli fick Bräcke kommun begäran om bistånd av Räddningstjänsten Jämtland. Ett av uppdragen var att ordna mottagande av erbjudanden om frivilliga resurser i anslutning till de bränder som pågick i området.

Klockan 09:00 samma dag var ett telefonnummer (0693-161 43) och en epostadress (receptionen@bracke.se) öppnade för inkommande samtal och mejl. Telefonen var öppen till fredag 20 juli kl 12:00, och vid det laget hade Räddningstjänsten redan fyllt sina listor med råge.

Under hela tiden mellan torsdag 09:00 och tisdag 11:00 har inkomna uppgifter bevakats och prioriterats dygnet runt. De har registrerats, sorterats och lämnats över till Räddningstjänsten enligt deras önskemål. Erbjudanden om resurser av andra slag har förmedlats till Räddningstjänsten och Hemvärnets bataljonschef på plats, och några har skickats vidare till andra aktörer där deras resurser passat bättre. Ungefär ett fyrtiotal företag och organisationer och cirka 300 personer kontaktade Bräcke kommun under den tidsperioden.

Formellt beslut om uppdragets upphörande fattades den 24 juli kl 11:00, i överenskommelse mellan Förbundschef Lars Nyman och kommunchef Bengt Flykt. I uppdragets slutförande ingår en överlämning av det samlade materialet och en gemensam utvärdering längre fram.

Överväldigande respons

Responsen har alltså varit överväldigande – så till den grad att vi inte hade en chans att återkoppla till var och en under tiden. Det var viktigare att registrera, sortera och överlämna uppgifterna efterhand till Räddningstjänsten. Nu när uppgiften är avslutad för den här gången är ambitionen att alla som lämnat kontaktuppgifter ska få ett meddelande via sms eller mejl med ett stort TACK!

GDPR-info: Det tillfälligt upprättade registret kommer att raderas i sin helhet av Bräcke kommun i och med att sammanställningen överlämnas till Räddningstjänsten.


Sidan publicerad 2018-07-27 av Anna Lundström