Tillfälliga ungdomskort på tåg

Nu skickas de tillfälliga ungdomskorten på tåg ut. Detta kort postas ut före skolstart till de gymnasieelever som finns med i JGY:s elevlista, över vilka gymnasieelever som uppfyller JGY:s regelverk för att erhålla ett busskort.

Detta innebär att de gymnasieelever som är folkbokförda i Bräcke kommun som pendlar, och inte får inackorderingsersättning, får två kort under höstterminen 2015: Ett Ungdomskort som gäller på bussar, och ett tågkort som gäller för två resor per skoldag via Norrtåg mellan Bräcke och Östersund.

Läs mer om Tillfälliga ungdomskort på tåg.

Ungdomskortet
Alla barn och ungdomar (6-19 år) som är folkbokförda i Bräcke kommun, erbjuds att utan kostnad åka i Länstrafikens befintliga trafikutbud året runt.

Ungdomskortet gäller för obegränsat antal resor alla dagar året runt, inom befintlig busstrafik i länstrafiken i Jämtland inklusive Östersunds stadstrafik.

Läs mer om Ungdomskortet.

Sidan publicerad 2015-08-11 av Josefine Larsson