Tillsammans mot nätdroger

Omfattningen av droger som beställs via nätet är enorm i dag. I dag hölls en utbildning för personal som hanterar postförsändelser om hur de kan medverka till att förhindra spridningen av dessa.

Tillsammans mot nätdroger är ett samverkansprojekt mellan tull, polis, länsstyrelse, kommun och postombud. Det är en arbetsmetod för att öka tryggheten för personal hos ombud, terminaler och brevbärarkontor som hanterar försändelser som kan innehålla droger.

Under dagens träff i kommunhuset var tullen på plats för att informera berörda ombud i Bräcke kommun om frågan. Från tullens och polisens sida är det viktigt att ombuden vet hur de ska förhålla sig. Bräcke kommun deltar å sin sida som samordnare för metoden.

Bakgrunden till Tillsammans mot nätdroger är att tillgängligheten till droger har ökat genom postförsändelser både internationellt och nationellt.

– Genom metoden vill vi försvåra eller minska tillgången till nätdroger via post- och paketutlämningsställen, öka kunskapen om nätdroger och framförallt öka tryggheten för personal på utlämningsställen, säger Åsa Bjöörn, folkhälsosamordnare i Bräcke kommun.

En av deltagarna på utbildning var Malin Pettersson, anställd på Ica. Hon var med för att få ökad kunskap i frågan.

– Kan man vara delaktig i att sätta stopp för det här vill man det, säger hon.

Till utbildning bjöds personal som hanterar postförsändelser in, däribland Marie Andersson, Malin Pettersson och Lotta Hamberg. Bredvid dem på bilden står Åsa Bjöörn, folkhälsosamordnare i Bräcke kommun.

Till utbildning bjöds personal som hanterar postförsändelser in, däribland Marie Andersson, Malin Pettersson och Lotta Hamberg. Bredvid dem på bilden står Åsa Bjöörn, folkhälsosamordnare i Bräcke kommun.

Sidan publicerad 2018-12-05 av Stina Hylén