Trafikförändring på Industrigatan i Bräcke

Industrigatan i Bräcke tätort kommer tillfälligt att skyltas om så att endast behörig trafik får köra in på gatan. Den nya skyltningen innebär att genomfartstrafik förbjuds, och att trafikanter som inte har ärenden till Industrigatan istället hänvisas till Svedjegatan strax ovanför. En utredning kring att stänga av gatan från ena hållet (Rettigsvägen) kommer också påbörjas inom kort.

Den förändrade skyltningen genomförs efter samråd med företag på industriområdet som vill förbättra säkerheten eftersom Industrigatan trafikeras av många leveranser till och från företagen på industriområdet.

Vägskylt: Infart förbjuden
Sidan publicerad 2017-10-31 av Anna Jensén Salomonsson