Trafikverket vill inte stå för belysningen längs väg 711

När Trafikverket bygger om vägen mellan Albacken och Bräcke plockar de ner belysningen, men när arbetet är färdigt planerar de inte att ersätta de 40 belysningspunkterna. Det här reagerar kommunen starkt på. Nu vädjar de till Trafikverket att tänka om.

– När vägen äntligen ska få en bra standard försämras tryggheten och trafiksäkerheten för våra kommunmedborgare och gäster i byarna längs vägen. Under den mörka delen av året spelar belysningspunkterna en stor roll för skolbarn, äldre och arbetspendlare, säger Barbro Norberg, ordförande för samhällsbyggnadsgruppen i Bräcke kommun.

Kommunen riktar också kritik mot Trafikverket för att de inte gett de boende någon information kring att de planerar att ta bort belysningen. Historiskt har det varit stora protester när Trafikverket utan samråd rivit eller ändrat befintlig belysning, till exempel i Stavre och Bensjö.

Väg 711 är smal och utan anvisad gång- och cykelbana. Den trafikeras av tung trafik, framförallt från skogsnäringen, liksom vandrare som går S:t Olavsleden. En borttagen vägbelysning slår särskilt hårt mot barn och unga, då hållplatser för skolskjuts finns längs vägen. Det här går stick i stäv med Trafikverkets mål om att ge särskild uppmärksamhet till den målgruppen i trafikmiljöerna. Till exempel preciseras som en del av funktionsmålet att ”barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ökar”.

– Barn och unga ska kunna ta sig fram i samhället utan att bli skjutsade eller ha en vuxen med sig, oavsett om man går, cyklar eller åker moped, säger Jörgen Persson, kommunstyrelsens ordförande.

Bräcke kommun, liksom dess befolkning, är mycket tacksamma över att väg 711 byggs om, men att det sker på bekostnad av gatubelysningen är inte acceptabelt. Kommunens vädjan till Trafikverket är därför att de omprövar sitt beslut och att liknande åtgärder i framtiden föregås av ett samråd med berörda.

– Det är inte okej att landsbygder och kommuner med litet befolkningsunderlag återigen blir förlorare i kampen om statliga och regionala medel till infrastrukturförbättringar. Vi vill att det ska lysa i fler fönster på landsbygden och då krävs fungerande infrastruktur, säger Barbro Norberg.

Sidan publicerad 2018-10-18 av Stina Hylén