Tyck till om nya riktlinjer för föreningsbidraget

Hur ska vi fördela bidragen till föreningslivet? Är det bra med pengar till samlingslokaler och studieförbund? När riksidrotten förändrat åldersgränserna i LOK-stödet till barn och unga, hur ska kommunen förhålla sig? Prioriterar vi rätt saker?

Under 2015 revideras styrdokumentet "Riktlinjer för bidrag till föreningslivet inom kultur och fritid", KF §15/2011. Det påverkar hur pengarna fördelas till föreningslivet fram till nästa val. Enligt beslut i kommunstyrelsen ska det nya förslaget gå ut på remiss över sommaren, och den som vill kan lämna synpunkter senast den 15 september. Ta chansen att tycka till!

Mer information här.


Sidan publicerad 2015-07-06 av Josefine Larsson