Tydligare ledarskap och mer tid för personalen inom vård och omsorg

I november 2016 gjorde arbetsmiljöverket en tillsyn över första linjens chefer inom vård och omsorg, och såg då att arbetsbelastningen bland cheferna var hög. Det som kom fram i tillsynen ledde till flera åtgärder och nu har organisationen ändrats, rutiner förtydligats och delvis nya arbetssätt införs.

Den 9/5 2017 kom Arbetsmiljöverkets svar att Bräcke kommun nu uppfyller kraven och ärendet avslutas. Det arbete som inletts inom Bräcke kommun fortsätter genom följande förändringar:

  • En ny ledningsstruktur som bygger på en större delaktighet av enhetschefer och personal.
  • En förändrad organisation med två ytterligare enhetschefer. Det gör att varje enhetschef som mest har runt trettio medarbetare. På så sätt ska de få förutsättningar för att hinna med såväl sin personal och sitt uppdrag på ett bättre sätt än tidigare.
  • Ett tydligare introduktionsprogram för nyanställda.

Dessutom kommer medarbetarna inom vård och omsorg att få:

  • En tydligare beskrivning över kraven på chefens tillgänglighet.
  • Ett nytt sätt att hantera schemaläggningsprocessen där den så kallade ”diffningen” sköts centralt. Det betyder att en dator kommer att göra en optimering av tillgänglig arbetstid utifrån bemanningsbehoven och den enskilde medarbetarens schemaönskningar. Den centrala diffningen ska leda till bättre planering, och att mindre tid går åt till administration på enheterna.
  • Ett nytt sätt att arbeta med hemtjänstdokumentation direkt i mobilen, ett verktyg som minskar dubbelarbetet.

– Vår tro och förhoppning är att cheferna med de här förändringarna får mer tid för personal och verksamhet vilket leder till en bättre omvårdnad, ökad trivsel och en rationellare verksamhet, säger kommunchef Bengt Flykt.


Sidan publicerad 2017-05-22 av Josefine Larsson