Unik kurs för assistenter och resurspersoner i Bräcke kommun

Pokemonjakt i skogen. Bräcke skola.

Genom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har ett behov av utbildning och samverkan mynnat ut i en specifik kurs för assistenter och resurspersoner. Kursen pågår i 14 veckor och avslutas i december.

Maria Palm och Monica Johansson-Midbjer är några av initiativtagarna till kursen, de såg behovet i arbetet med "Elevens delaktighet oavsett förmåga" ett annat projekt som även det finansieras av SPSM.

– Under tidens gång i projektet Elevens delaktighet oavsett förmåga märkte vi att det saknades nätverk för elevassistenter och resurspersoner. Både jag och Monica ville bidra till att ge mer stöd och uppskattning för det viktiga arbete som utförs dagligen, säger Maria Palm.

Utbildningen för assistenter och resurspersoner genomförs på distans, men deltagarna träffas, lär av varandra och delar erfarenheter. Kursen ska bidra till ökad kunskap om olika funktionsnedsättningar, det egna förhållningssättet, läroverktyg och kommunikation. Kursen är unik i sitt slag och i Bräcke kommun får 20 personer möjligheten att delta.

– Jag tror och hoppas att denna kurs kan stödja projektet elevens delaktighet oavsett förmåga, det handlar om att bli medveten om åtgärder som underlättar delaktigheten för barn och elever med funktionsnedsättning, säger Monica Johansson-Midbjer.

Intresset är stort, varje vecka är Maria och Monica i kontakt med skolor runt om i Sverige. Förra veckan var en förskola från Östersund på studiebesök.

– Det är kul att sprida kunskap om projektet Elevens delaktighet och det märks att det finns många engagerade skolor och pedagoger. Att öka förståelsen och kunskapen är ett viktigt område, som vi brukar säga: olika är en tillgång, avslutar Maria.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktpersoner:

Maria Palm
Monica Johansson-Midbjer

elevensdelaktighet@gmail.com

Sidan publicerad 2016-12-06 av Josefine Larsson