Uppdatering av kulturmiljöprogram i Kälarne, Gällö och Bräcke

Under hösten kommer en inventering och uppdatering av värdefulla kulturmiljöer att äga rum i Kälarne, Gällö och Bräcke. Vid inventeringen kommer personal från Jamtli att dokumentera miljöer och byggnader av kulturhistoriskt värde för att nyttja detta vid uppdateringen av Bräcke kommuns kulturmiljöprogram.

Sidan publicerad 2016-09-27 av Josefine Larsson