Utlysning av 2015 års stipendier

2015 års kulturstipendium, miljöstipendium och idrottsstipendium delas ut av Bräcke kommunfullmäktige och är avsedda för att stödja och uppmuntra skapande och förtjänstfull verksamhet inom respektive område. Beloppet är på 5000 kr vardera.

Stipendierna kan sökas av personer, grupper eller organisationer som är verksamma inom Bräcke kommun eller med anknytning till kommunen. Stipendiaterna kan också föreslås av allmänheten.

Kom ihåg att skriva en motivering tillsammans med din ansökan eller nominering! Vill du veta mer finns blanketter och regler att ladda ner.

Ansökan ska vara Bräcke kommun tillhanda senast den 4 oktober 2015, och skickas till:

Bräcke kommun
Kommunstyrelsen
Box 190
840 60

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Cattis Olsson på telefon 0693-161 16 eller e-post cattis.olsson@bracke.se

Sidan publicerad 2015-05-20 av Liv Edström