Utställning av förslag till renhållningsordning

Nu ska kommunens bestämmelser om avfallshantering uppdateras och det är möjligt att lämna synpunkter på förslaget till ny renhållningsordning. Renhållningsordningen innehåller regler för bland annat återvinning, kompostering, avfall och slamtömning.

Du kan läsa förslaget på kommunens webb eller på något av våra tre bibliotek. Har du synpunkter vill vi ha dem per post eller e-post senast den 28 november.

Postadress:
Bräcke kommun
Box 190
843 21 Bräcke

E-post: bracke@bracke.se

Sidan publicerad 2017-10-31 av Liv Edström