Välkommen på fullmäktigemöte

På onsdag, 19 december, är det dags för årets sista kommunfullmäktige. I samband med det delas även pris ut till Årets björn i Bräcke kommun samt tre stipendium inom  kultur, idrott och miljö. Välkommen att lyssna från klockan 18.00, eller ställ frågor till politikerna i mötestorget 11.30-12.00.

Prisutdelningen kommer ske i början av mötet och i och med det blir pristagarna offentliga. Därefter tar ordinarie möte vid, som bland mycket annat ska godkänna budgetförslaget 2019. I det ingår ett sparbeting på 7,8 miljoner som innebär att kommunens verksamheter även det här året kommer behöva hjälpas åt att spara för att nå ett nollresultat, som är målet.

Kommunfullmäktiges ledamöter har också att ta ställning till förslaget till ny renhållningsordning och höjd renhållningstaxa. Vad förslagen innebär har du tidigare kunnat läsa om på kommunens hemsida.öppnas i nytt fönster

Motioner
En motion från Moderaterna i Bräcke om att bygga ett nytt seniorboende i kommunen är en annan fråga som slutgiltigt ska godkännas. Moderaterna pekar i förslaget på behovet av att utreda var ett nytt seniorboende ska placeras och om det ska tillkomma genom renovering av en byggnad som redan finns eller byggas nytt. Möjligheten att söka statsbidrag för ändamålet ska också undersökas. Bakgrunden är att befolkningsprognosen pekar på att det om tio år kommer bo fler äldre i kommunen än nu.

En annan motion som ska behandlas, också den från Moderaterna, handlar om en HBTQ-strategi för Bräcke kommun. Det ursprungliga förslaget var att HBTQ-certifiera kommunen, men då ett sådant förfarande visat sig vara för dyrt är förslaget nu att istället lyfta in HBTQ-arbetet i kommunens arbete kring folkhälsofrågor. Syftet är bland annat att nå en kompetenshöjning i HBTQ-frågor.

Till de mer formella ärendena hör att godkänna utbetalningen av partistöd 2019 och att välja kommunstyrelsen samt nämnder för mandatperioden 2019-2022.

Träffa politiker på mötestorget
Kommunfullmäktige äger rum den 19 december kl 18.00 i Teatersalongen, Bräcke Folkets Hus och är öppna för allmänheten. Fram till imorgon finns möjlighet att ställa frågor till fullmäktiges ordförande Yngve Hamberg via mejl: yngve.hamberg@bracke.se. Har du frågor till andra politiker finns de i mötestorget, Bräcke Folkets Hus samma dag mellan 11.30-12.00 De kan även nås på följande telefonnummer:

Socialdemokraterna 070-25 33 655
Moderaterna 070-345 28 65
Vänsterpartiet 070-23 80 122
Centerpartiet 070-362 01 56
Sverigedemokraterna 0693-70 055
Jämtlands Väl i Bräcke 073-056 93 42

Sidan publicerad 2018-12-18 av Stina Hylén