Välkommen på kommunfullmäktige

Den nya mandatperiodens första kommunfullmäktige äger rum torsdagen den 25 oktober i Bräcke Folkets Hus. Välkomna att lyssna från kl 15.00.

Under mötet meddelas vilka som är mandatperiodens nya ledamöter och ersättare. Val av kommunfullmäktiges ordförandeposter (presidium) kommer också äga rum.

Kommunchef Bengt Flykt samt bygg- och miljöavdelningen kommer att hålla en varsin presentation av verksamheten i kommunen. På dagordningen i övrigt finns bland annat ett antal medborgarförslag och motioner som ska godkännas eller läggas till handlingarna. Politikerna ska under mötet godkänna kommunens bokslutsprognos som uppvisar ett minusresultat på 0,7 miljoner kronor, vilket är många miljoner bättre än prognosen i april. Likväl ser målet om att resultat ska uppgå till minst noll miljoner kronor inte ut att uppnås och i förslaget till beslut finns därför uppmaningen till alla nämnder att vara restriktiva med utgifter.

På bordet finns även ett förslag om en ny politisk organisation att ta ställning till. Det innebär bland annat att de tidigare politiska arbetsgrupperna ersätts av utskott. Dessutom ska en ny fordonspolicy och resepolicy antas. De reglerar att kommunens tjänsteresor sker på ett hållbart sätt.

Innan mötet finns politikerna tillgängliga för att svara på allmänhetens frågor i mötestorget, Gällö Folkets Hus kl 11.30-12.00. Politikerna kan även nås på telefon:

Socialdemokraterna 070-25 33 655
Moderaterna 070-246 77 50
Vänsterpartiet 070-23 80 122
Centerpartiet 070-362 01 56
Sverigedemokratera 0693-70 055
Jämtlands Väl i Bräcke 073-056 93 42

Till och med den 24 oktober finns möjlighet att ställa frågor till kommunens ålderspresident Yngve Hamberg: yngve.hamberg@bracke.se

Hela dagordningen för mötet hittar du på kommunens hemsida, under "Möten, kallelser & protokoll", eller här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Välkommen på torsdag!

Sidan publicerad 2018-10-23 av Stina Hylén