Välkommen på kommunfullmäktige

På onsdag, 14 november, är det dags för kommunfullmäktige och på dagordningen står bland annat val av kommunalråd. Välkommen att lyssna från kl 15.00.

Under mandatperiodens andra kommunfullmäktige ska nytt presidium till kommunstyrelsen väljas för 2019-2022, däribland kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet. Val av oppositionsråd kommer också äga rum.

Under mötet i övrigt ska beslut tas om höjd taxa för att nyttja det kommunala vatten- och avloppsnätet. Förslaget är att höja avgiften med 10 procent, vilket motsvarar 54 kronor i månaden för en normalvilla, som kommunen tidigare informerat om på hemsidan. Höjningen grundar sig på högre ställda krav på kommunen som leverantör av vatten och avlopp. Bland annat behöver ledningare renoveras.

Näringslivsprogram och skattesats
Fullmäktigeledamöterna kommer under mötet ta ställning till om de vill godkänna den handlingsplan för samverkan mellan kommun och näringslivet som nu är klar. Den har tagits fram på uppdrag av politiken, i samverkan med företagare, och heter Program för ett blomstrande näringslivsklimat i Bräcke kommun 2025.

Skattesatsen för 2019 ska fastställas och här är förslaget att den ska ligga kvar på samma nivå som nu, det vill säga 23,39 kronor.

En annan punkt på dagordningen är att besvara ett medborgarförslag som lämnades in i maj i år om att göra en ekonomisk redovisning gällande nedläggning av skolorna i Fjällsta och Pilgrimstad. Förslagsställaren undrar hur den tänkta besparingen av försäljningen ska kunna ske nu när Fjällsta skola står tom i kommunens ägo och Pilgrimstad skola används till förskoleverksamhet. Medborgarförslaget anses besvarat eftersom en utvärdering av skolnedläggningarna redan är gjord och redovisad till kommunstyrelsen i februari 2017. I utvärderingen framkom att Pilgrimstad skola ser ut att behöva användas som en extra förskoleavdelning ett tag till och att Fjällsta skola är kallställd i väntan på att någon vill köpa lokalerna av kommunen.

Information från avdelningarna
Under november månads fullmäktige är det Tillväxtavdelningens tur att presentera sin verksamhet under punkten informationer.

Välkommen att ta del av detta och annat som rör din kommun. Mötet är öppet för allmänheten i Teatersalongen, Bräcke Folkets Hus. Det direktsänds också i mittradion. Vill du nå din politiker innan mötet gör du det på nedanstående nummer, eller besöker mötestorget i Bräcke Folkets hus kl 13.15-13.45 den 14 november.

Socialdemokraterna 070-25 33 655

Moderaterna 070-345 28 65

Vänsterpartiet 070-23 80 122

Centerpartiet 070-362 01 56

Sverigedemokraterna 0693-70 055

Jämtlands Väl i Bräcke 073-056 93 42

Sidan publicerad 2018-11-09 av Stina Hylén