Varning för höga vattenflöden i länet

SMHI har under dagen gått ut med en klass 2 varning för höga flöden. Vädervarningen berör i princip hela länet.

I Bräcke kommun förekommer höga vattenflöden vid: Revsundssjön och Gimåns inflöde. Flödet uppströms Holmsjön har nått klass 2-nivå. Kulmen väntas i slutet av veckan. höga vattenflöden förekommer även i mindre åar och vattendrag.

Vattenflödena kan ge allvarliga översvämningsproblem, vilket kan innebära att vägar, järnvägar, broar och fastigheter blir fyllda med vatten.

Bor du vid ett vattendrag som riskerar att svämmas över? - håll koll på läget och se över din beredskap.

Fastighetsägarens ansvar

Tänk på att du som fastighetsägare har ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Vid en översvämning kommer viktiga samhällsresurser bli extra belastade, därför är det nödvändigt att du följer vårflodsutvecklingen och ser över din beredskap för att skydda din egendom. Mer information om hur du kan skydda din fastighet vid översvämning hittar du på www.dinsäkerhet.selänk till annan webbplats

 Bra att tänka på:

 

  • Följ väderleksrapporten och ha koll på vattennivån, se information på kommunernas webbplatser.
  •  Ta reda på risken för översvämning där du bor
  •  Kontrollera din försäkring.
  • Flytta undan känsliga föremål.
  • Köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg.
  • Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.
  • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp.

Följ gärna väderutvecklingen på SMHI:s hemsida.  

www.smhi.selänk till annan webbplats

Vi uppdaterar informationen i våra informationskanaler om lägesbilden förändras.

Sidan publicerad 2018-05-07 av Josefine Larsson